AGB´s

Kullanım Şartları Sözleşme ortağı Bu genel şartlar ve koşullar (AGB) temelinde, müşteri ile Ayşegül Demirci Temsilcisi Mondialbirdshop Adres: Büchener Weg 8 21481 Lauenburg Tel: +49 41535789161 Faks: +49 41535789162 E-posta adresi: info@mondialbirdshop.de Ticari sicil: Lübeck; Satış vergisi kimlik numarası: DE306455725, bundan sonra sağlayıcı olarak anılacaktır, sözleşme tamamlanmıştır. Sözleşme konusu Bu sözleşme, tedarikçinin çevrimiçi mağazası aracılığıyla bölgeden / evcil hayvan malzemeleri, toptan ve perakende, çevrimiçi ticaret alanlarından yeni ürünlerin satışını düzenler. İlgili teklifin detayları için, teklif sayfasındaki ürün açıklamasına başvurulur. Kapsam ve Savunma Maddesi (1) Mağazanın işletmecisi (bundan böyle "sağlayıcı" olarak anılacaktır) ile müşterileri arasında bu İnternet mağazası aracılığıyla kurulan yasal ilişkiler için, aşağıdaki genel şartlar ve koşullar yalnızca sipariş anındaki sürümde geçerlidir. (2) Müşterinin farklı genel hüküm ve koşulları reddedilir. Sözleşmenin imzalanması

 

Sözleşme münhasıran mağaza sistemi aracılığıyla elektronik ticari işlemlerde sonuçlandırılır. Sunulan teklifler, sağlayıcının daha sonra kabul edebileceği müşteri siparişi yoluyla bir teklif sunmaya yönelik bağlayıcı olmayan bir daveti temsil eder. Sözleşmenin sonuçlandırılması için sipariş süreci, mağaza sisteminde aşağıdaki adımlardan oluşur: • İstenilen özellikte teklifin seçimi (boyut, renk, sayı) • Teklifi alışveriş sepetine yerleştirme • "sipariş" düğmesine basın • Fatura ve teslimat adresini girin • Ödeme yönteminin seçimi • Siparişin ve tüm girişlerin incelenmesi ve işlenmesi • "Ücretli sipariş" düğmesine basın • Siparişin alındığına dair onay e-postası. Sipariş onayı gönderildiğinde sözleşme sona erer. Mülkiyetin korunması Teslim edilen mallar, tam olarak ödenene kadar sağlayıcının mülkiyetinde kalır. Bitiş tarihi Satın alma bedelinin ödenmesi, sözleşmenin imzalanması üzerine yapılır. Kontrat süresi Sözleşme belirsiz bir süre için imzalanır. Fiyatlar, nakliye masrafları, iade masrafları Tüm fiyatlar kesindir ve yasal satış vergisini içerir. Nihai fiyatlara ek olarak, sipariş gönderilmeden önce görüntülenen nakliye yöntemine bağlı olarak ek maliyetler vardır. Cayma hakkı varsa ve bu kullanılıyorsa iade masraflarını müşteri üstlenir. Ödeme şartları

Müşteri yalnızca şu ödeme seçeneklerine sahiptir: avans transferi, otomatik ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı (PayPal), kredi kartı. Daha fazla ödeme yöntemi sunulmaz ve reddedilecektir. Transferle ilgili tüm bilgileri içeren ve e-posta ile gönderilen faturanın alınmasından sonra fatura tutarının önceden burada belirtilen hesaba havale edilmesi gerekmektedir. Fatura tutarı, müşteri tarafından belirtilen hesabından otomatik ödeme yetkisi temelinde sağlayıcı tarafından otomatik ödeme ile tahsil edilecektir. Bir emanet hizmeti / ödeme hizmeti sağlayıcısı kullanıldığında, bu, sağlayıcı ve müşterinin ödemeleri kendi aralarında işlemesine olanak tanır. Yediemin hizmeti / ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşterinin ödemesini sağlayıcıya iletir. Daha fazla bilgiyi ilgili mütevelli hizmet / ödeme hizmeti sağlayıcısının web sitesinde bulabilirsiniz. Kredi kartı ile ödeme yaparken, müşteri kart sahibi olmalıdır. Mallar gönderildikten sonra kredi kartından tahsilat yapılır. Müşteri, faturanın kendisine ulaşmasını takip eden 7 gün içinde faturada belirtilen hesaba gösterilen tutarı ödemek veya havale etmekle yükümlüdür. Ödeme, fatura tarihinden itibaren kesinti yapılmadan yapılır. Takvim tarafından belirlenen ödeme süresinin sona ermesinden sonra, müşteri bir hatırlatma olmaksızın bile temerrüde düşer. Müşterinin aynı sözleşme ilişkisine dayanmayan alıkoyma hakkı hariçtir. Müşterinin iddialarına karşı mahsup, bunlar tartışmasız veya yasal olarak kanıtlanmadıkça hariç tutulur.

 

teslimat şartları Mallar, ödeme makbuzu onaylandıktan hemen sonra gönderilecektir. Gönderim en geç ortalama 6 gün sonra gerçekleşir. Girişimci, siparişi aldıktan sonraki 6. gün teslim etmeyi taahhüt eder. Ürün açıklamasında aksi belirtilmedikçe standart teslimat süresi 6 gündür. Sağlayıcı, siparişin tamamı orada stokta olur olmaz siparişi kendi deposundan gönderir veya siparişin tamamı orada stokta olur olmaz üretici tarafından gönderilir. Sözleşme taslağı Müşterinin, sözleşmenin saklanan metnine doğrudan erişme yolu yoktur. Sorumluluk reddi (1) Aşağıda aksi belirtilmedikçe, müşteri tarafından tazminat talepleri hariçtir. Yukarıdaki sorumluluk muafiyeti, müşteri kendilerine karşı talepte bulunursa, sağlayıcının yasal temsilcileri ve vekil temsilcileri lehine de geçerlidir. (2) Kapsam ve savunma maddesinde belirtilen sorumluluğun hariç tutulması, temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle can, uzuv, sağlık yaralanması nedeniyle tazminat talepleri ve tazminat taleplerini hariç tutar. Temel sözleşme yükümlülükleri, sözleşmenin amacına ulaşmak için yerine getirilmesi gerekli olanlardır, örn. sağlayıcı, ürünü müşteriye maddi ve yasal kusurlar olmadan teslim etmek ve mülkiyetini güvence altına almak zorundadır. Ayrıca sorumluluk reddi beyanı dışında kalan, sağlayıcı, yasal temsilcileri veya vekilleri tarafından kasıtlı veya ağır ihmal sonucu görev ihlaline dayalı hasar sorumluluğu da hariçtir.

 

(3) Ürün Sorumluluk Yasası (ProdHaftG) hükümleri etkilenmeden kalır. veri koruması Bu hüküm ve koşullar temelinde bir satın alma sözleşmesinin başlatılması, sonuçlandırılması, işlenmesi ve tersine çevrilmesi ile bağlantılı olarak, sağlayıcı verileri toplar, depolar ve işler. Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşir. Sağlayıcı, yasal olarak zorunlu olmadıkça veya müşteri önceden açık rızasını vermedikçe, müşterinin kişisel verilerini üçüncü şahıslara aktarmaz. İşleme işleme ile bağlantılı hizmetler için üçüncü bir taraf kullanılırsa, Federal Veri Koruma Yasası hükümlerine uyulur. Müşteri tarafından sipariş yoluyla iletilen veriler, yalnızca sözleşme işleme çerçevesinde temas kurmak için ve yalnızca müşterinin verileri kullanıma sunduğu amaç için işlenecektir. Veriler, yalnızca malların teslimatını gerektiği gibi devralan nakliye şirketine iletilecektir. Ödeme verileri, ödeme ile görevlendirilen kredi kuruluşuna iletilecektir. Sağlayıcının ticari veya vergi niteliğinde saklama süreleri varsa, bazı verilerin saklanması on yıla kadar sürebilir. Sağlayıcının internet mağazasına yapılan ziyaret sırasında, kişisel veriler hakkında herhangi bir sonuca varılmasına izin vermeyen ve özellikle IP adresi, tarih, saat, tarayıcı tipi, işletim sistemi ve ziyaret edilen sayfalar olmak üzere amaçlanmayan anonim veriler günlüğe kaydedilir. Müşterinin talebi üzerine kişisel veriler yasal hükümlere göre silinecek, düzeltilecek veya bloke edilecektir. Müşterinin tüm kişisel verileri hakkında ücretsiz bilgi verilmesi mümkündür. Kişisel verilerin silinmesi, düzeltilmesi veya engellenmesinin yanı sıra toplanması, işlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili soru ve talepler için müşteri şu adresle iletişime geçebilir: Mondialbirdshop, Aysegül Demirci, Büchener Weg 119 21481 Lauenburg +49 41535789161 info@mondialbirdshop.de.

 

Garanti (1) Müşterinin garanti hakları, aşağıda aksi belirtilmedikçe, genel yasal hükümlere dayanmaktadır. Bu Genel Hüküm ve Koşulların 6. maddesinde belirtilen düzenleme, müşterinin sağlayıcıya karşı tazminat talepleri için geçerlidir. (2) Müşterinin garanti talepleri için sınırlama süresi, yeni üretilen ürünler için tüketiciler için 2 yıl ve kullanılmış ürünler için 1 yıldır. Girişimcilerle ilgili olarak, yeni üretilen ürünler ve kullanılmış ürünler için sınırlama süresi 1 yıldır. Yukarıda belirtilen zamanaşımı sürelerinin kısaltılması, müşterinin can, uzuv veya sağlığa yönelik yaralanmalardan kaynaklanan hasar talepleri veya temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle tazminat talepleri için geçerli değildir. Temel sözleşme yükümlülükleri, sözleşmenin amacına ulaşmak için yerine getirilmesi gerekli olanlardır, örn. sağlayıcı, ürünü müşteriye maddi ve yasal kusurlar olmadan teslim etmek ve mülkiyetini güvence altına almak zorundadır. Yukarıda belirtilen zamanaşımı süresinin kısaltılması, sağlayıcı, yasal temsilcileri veya vekil acenteleri tarafından kasıtlı veya ağır ihmal nedeniyle görev ihlaline dayalı tazminat talepleri için geçerli değildir. Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 478. maddesine göre rücu hakkı, girişimciler açısından zamanaşımı sürelerinin kısaltılmasının dışında tutulmuştur. (3) Sağlayıcı bir garanti beyan etmez. Yasa ve yargı yeri seçimi (1) Hizmet sağlayıcı ile müşteri arasındaki sözleşme ilişkileri için Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. Müşterinin mutat ikametgahının bulunduğu ülkenin zorunlu tüketiciyi koruma düzenlemeleri bu hukuk seçiminin dışında tutulmuştur. BM satış yasasının uygulanması hariçtir. (2) Müşteri ile sağlayıcı arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiden kaynaklanan tüm ihtilafların yargı yeri, müşterinin tüccar, kamu hukukuna göre tüzel kişilik veya kamu hukukuna göre özel bir fon olması şartıyla sağlayıcının kayıtlı ofisidir. Bölünebilirlik maddesi Bu hüküm ve koşulların bir hükmünün etkisizliği, diğer hükümlerin etkinliği üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir.